Lekarze
specjaliści

dr n. med. Dorota Szydlarska

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskała specjalizację w dziedzinie endokrynologii, chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej oraz medycyny nuklearnej. Uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie endokrynologii - temat pracy doktorskiej: Ocena przydatności badania stężenia androgenów w ślinie u kobiet z zespołem policystycznych jajników leczonych metforminą. Od wielu lat związana jest z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie. Jako adiunkt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zajmuje się kształceniem przyszłej kadry medycznej na Wydziale Lekarskim.

Jest członkiem Społecznej Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem http://www.twk.org.pl/o-nas/ 

 

Wykaz publikacji naukowych oraz doniesień zjazdowych

 

               Publikacje

    1. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Małgorzata Trofimiuk, Michał Popow, Urszula Ambroziak, Piotr Miśkiewicz, Ewa Bar-Andziak. Are we and our children threatened by the negative effects of iodine shortage? Streszczenia badań oryginalnych oraz opisów przypadków podczas sesji plakatowej  XXXVI Zjazdu TIP Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2008; 118: 590, 600.

       

 2. Michał Popow, Wiesław Grzesiuk, Dorota Szydlarska, Urszula Ambroziak, Piotr Miśkiewicz, Ewa Bar-Andziak. Wpływ niedoboru jodu na dystrybucję tkanki tłuszczowej oraz występowanie otyłości. Endokrynologia Polska, 2008; 59: 104.

 

3. Wiesław Grzesiuk, Dorota Szydlarska, Katarzyna Jóźwik. Insulinooporność w endokrynopatiach. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2008; 4(1): 38-44.

 

4. Wiesław Grzesiuk, Aneta Pragacz, Dorota Szydlarska. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u osób w wieku podeszłym. Geriatria 2008; 1: 24-32. 

 

5. Wiesław Grzesiuk, Dorota Szydlarska, Aneta Pragacz, Ewa Bar-Andziak. Orbitopatia tarczycowa w przebiegu choroby Hashimoto: opis przypadku. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej  2008; 118(5): 1-3. 

 

     6.  Dorota Szydlarska, Katarzyna Czady, Teresa Ryczer, Wiesław Grzesiuk, Ewa Bar-Andziak. Pacjenci długowieczni w oddziale chorób wewnętrznych. Geriatria 2008; 4: 324-329 

 

7. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Agnieszka Kupstas, Ewa Bar-Andziak. Ślina jako materiał diagnostyczny. Forum Medycyny Rodzinnej 2008; 2: 454-464.

 

8. Dorota Szydlarska, Marta Dąbrowska, Krystyna Knypl, Wiesław Grzesiuk, Ewa Bar-Andziak. Częstość występowania dyslipidemii aterogennej wśród pacjentów hospitalizowanych w oddziale wewnętrznym. Polski Przegląd Kardiologiczny, supl. 2/2010,  18.

 

9. Wiesław Grzesiuk, Dorota Szydlarska, Małgorzata Trofimiuk, Michał Popow, Urszula Ambroziak, Piotr Miśkiewicz, Ewa Bar-Andziak. Ocena efektywności profilaktyki jodowej wśród dorosłej populacji Mazowsza. Geriatria, 2010; 2: 86-93.

 

    10. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Marcin Dębski, Aneta Pragacz, Janusz Sierdziński. Ocena przestrzegania zaleceń lekarskich i systematycznego przyjmowania leków u osób powyżej 65 roku życia. Geriatria, 2010; 3: 165-169.

 

11. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Marcin Dębski, Ewa Bar-Andziak. Management of  polycystic ovary syndrome. Ginekologia i Położnictwo Medical Project 2010; 3: 59-68.

 

12.Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Ewa Bar-Andziak. Kontrowersje wokół definicji zespołu policystycznych jajników. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2010; 6 (3): 141-146.

 

13. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Ewa Bar-Andziak. Evolution of polycystic ovary syndrome' definition. Ginekologia i Położnictwo Medical Project 2010; 4: 63-68.

 

14. Marta Dąbrowska, Dorota Szydlarska, Ewa Bar-Andziak. Adiponektyna a insulinooporność i miażdżyca.Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2011; 7(3): 186-191.

 

15. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Agnieszka Kondracka, Zbigniew Bartoszewicz, Ewa Bar-Andziak. Salivary androgens’ measurement as an useful tool in diagnosis of polycystic ovary syndrome. Endokrynologia Polska 2012; 63(3): 183-190.  

 

16. Tadeusz Budlewski, Dorota Szydlarska, Radosław Chądzyński, Edward Franek. Zespół żyły głównej górnej u osoby z częściowo zamostkowym wolem guzkowym nadczynnym. Endokrynologia Polska 2012; 63(Suplement A): 16.  

 

17. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Zbigniew Bartoszewicz, Agnieszka Kondracka, Ewa Bar-Andziak. Stężenie androgenów w ślinie i w surowicy u kobiet z zespołem policystycznych jajników – porównanie metod. Endokrynologia Polska 2012; 63(Suplement A ): 155. 

 

18. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Agnieszka Trybuch, Agnieszka Kondracka, Ilona Kowalik, Ewa Bar-Andziak. Insulin-like factor 3 – a new hormone related to polycystic ovary syndrome?Endokrynologia Polska 2012; 63(5): 356-361. 

 

19. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Małgorzata Trofimiuk, Michał Popow, Urszula Ambroziak, Piotr Miśkiewicz, Marta Jonas, Ewa Bar-Andziak. Wpływ liczby urodzeń na objętość tarczycy i jej strukturę. The impact of birth number on thyroid volume and structure”. GinPolMedProject. 2012; 4(26): 20-28.

 

20. Dorota Szydlarska, Tadeusz Budlewski, Ewa Bar-Andziak. Dyskusja na temat metod oceny stężenia testosteronu. Forum Medycyny Rodzinnej 2013; 7 (3): 149-154.     

 

21. Dorota Szydlarska, Małgorzata Machaj, Alicja Jakubowska, Jacek Lorkowski. Zespół metaboliczny u kobiet z zespołem policystycznych jajników. Ostry Dyżur 2014; 7(2): 54-58. 

 

22. Dorota Szydlarska, Aneta Pragacz, Janusz Sierdziński, Marcin Dębski. Ocena przestrzegania zaleceń lekarskich wśród populacji dużego i małego miasta. Postępy Nauk Medycznych, 2014; 27 (11B): 16-19.

 

23. Dorota Szydlarska, Małgorzata Machaj, Alicja Jakubowska, Jacek Lorkowski. Salivary androgens' measurement as a useful tool in diagnosis and determination of the effectiveness of metformin treatment in women with polycystic ovary syndrome.Ostry Dyżur 2014; 7(3): 86-92.    

 

24. Ewa Orlewska, Tomasz Bednarczuk, Grzegorz Kamiński, Beata Kos-Kudła, LanroNET study group. LanroNET, a non-interventional, prospective study to assess the resource utilization and cost of lanreotide autogel 120 mg in Polish patients with neuroendocrine tumors - results of interim analysis. Contemp Oncol (Pozn) 2014; 18 (6): 442-447.

 

25. Dorota Szydlarska, Małgorzata Machaj, Jacek Lorkowski. Zaburzenia osi podwzgórze-przysadka-nadnercza w alkoholizmie. Ostry dyżur 2015; 8(2): 47-49.  

 

26. Małgorzata Machaj, Dorota Szydlarska, Maria Woźniak, Jacek Lorkowski. Wpływ zatrudniania pracowników niepełnosprawnych na rachunek ekonomiczny szpitala. Ostry dyżur 2015; 8(1): 153-156.  

 

27. Dorota SzydlarskaOlga Grzegorowska, Jacek Lorkowski. Androgen excess, female infertility and bone mineral density: a review. Ostry dyżur 2015; 8(1): 175-180. 

 

28. Jacek Lorkowski, Małgorzata Machaj, Waldemar Hładki, Dorota Szydlarska, Maria Woźniak, Olga Grzegorowska, Ireneusz Kotela. Stosowanie socjotechniki przez pacjentów urazowych celem uzyskania żądanych przez nich roszczeń. Ostry dyżur 2015; 8(2): 50-52. 

 

29. Jacek Lorkowski, Waldemar Hładki, Małgorzata Machaj, Dorota Szydlarska, Ireneusz Kotela. Analiza kosztów leczenia ofiar ataków terrorystycznych– opis przypadku. Ostry dyżur 2015; 8(2): 60-61.

 

30. Mariusz Panczyk, Sylwia Dominika Cholewa, Roksana Żero, Dorota Szydlarska, Małgorzata Machaj, Joanna Gotlib. Ocena możliwości rozwoju zawodowego pielęgniarek z wybranych szpitali specjalistycznych. Medical Problems 2015; 51(3): 6-15.

 

31. Jacek Friedlein, Jacek Lorkowski, Ireneusz Kotela, Dorota Szydlarska, Małgorzata Machaj. Stopa cukrzycowa – model postępowania ortopedycznego w zespole interdyscyplinarnym. Medical Problems 2015; 51(3): 48-51.     

 

32. Dorota Szydlarska, Alicja Jakubowska, Małgorzata Machaj. Kleszczowe zapalenie mózgu. Medical Problems 2015; 51(3): 52-54.  

 

33. Dorota Szydlarska,Małgorzata Wisłowska. Granulomatosis with polyangiitis - therapeutic challenge. Reumatologia 2015; 53(6): 345:351.

 

34. Małgorzata Machaj, Dorota Szydlarska. Problem niepełnosprawności na przestrzeni wieków. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2016; 1: 64-71.    

 

35.  Dorota Szydlarska, Alicja Jakubowska, Andrzej Moniuszko, Grażyna Rydzewska. Zakażenie Clostridium difficile u pacjentów z nieswoistymizapalnymi chorobami jelit. Terapia 2016; 10: 38-43.  

 

36. Dorota Szydlarska, Małgorzata Machaj. Association between a nucleotide polymorphism in the calpain 10 gene and carbohydrate metabolism distrurbances in patients with polycystic ovary syndrome.  Family Medicine & Primary Care Review 2016; 18, 4: 497–500.

 

37. Tykocki T, Czyż M, Machaj M, Szydlarska D, Kostkiewicz B. Comparison of the timing of intervention and treatment modality of poor-grade aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Br J Neurosurg. 2017; 31(4): 430-433.

 

38. Szydlarska D, Jakubowska A, Rydzewska G. Assesment of sexual dysfunction in patients with inflammatory bowel disease. Gastroenterology Rev 2019; 14 (2): 104-108.

 

39. Szarowska A, Zaczyński A, Szymański P. Borawska B, Szarek I, Szoszkiewicz I, Butkiewicz S, Szydlarska D, Gil R, Śliwczyński A, Jakubowska A, Król Z, Wierzba W. Initiation of the COVID-19 vaccination program in Poland: vaccination of the patient "zero" and first experience from the Central Clinical Hospital of the Ministry of internal Affairs and Administration. Pol Arch Intern Med 2021; 131 (1): 101-102 

 

40. Kaniewska M, Lewandowski K, Szydlarska D, Rydzewska G.  Sexual Dysfunction In Patients With Inflammatory Bowel Disese. January 2022 Inflammatory Bowel Diseases

 

 

 

Doniesienia zjazdowe 

 

1. Krzysztof Chojnowski, Zbigniew Bartoszewicz, Agnieszka Kondracka, Janusz Sierdziński, Dorota Szydlarska, Katarzyna Bartnik, Ewa Bar-Andziak. Kortyzol w ślinie w diagnostyce przesiewowej u osób z pierwotnym guzem nadnerczy i podejrzeniem hiperkortyzolemii. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (Kraków, Polska 22-25.09.2005)

 

2. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Małgorzata Trofimiuk, Michał Popow, Urszula Ambroziak,Piotr Miśkiewicz, Ewa Bar-Andziak.Czy nasze dzieci są narażone na powikłania niedoboru jodu? XXXVI Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich oraz VII Krajowa Konferencja Szkoleniowa Towarzystwa Internistów Polskich „Postępy w chorobach wewnętrznych – INTERNA 2008” (Warszawa, Polska 25-26.04.2008)

 

3. Michał Popow, Wiesław Grzesiuk, Dorota Szydlarska, Urszula Ambroziak, Piotr Miśkiewicz,Ewa Bar-Andziak.Wpływ niedoboru jodu na dystrybucję tkanki tłuszczowej oraz występowanie otyłości. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (Wrocław, Polska25-28.09.2008) 

 

    4. Dorota Szydlarska, Marta Dąbrowska, Krystyna Knypl, Wiesław Grzesiuk, Ewa Bar-Andziak. Częstość występowania dyslipidemii aterogennej wśród pacjentów hospitalizowanych w oddziale wewnętrznym. XII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej (Warszawa, Polska 24-25.06.2010)

 

5. Dorota Szydlarska, Zbigniew Bartoszewicz, Agnieszka Kondracka, Ewa Bar-Andziak. Effects of metformin therapy on salivary testosterone and androstenedione in women with polycystic ovary syndrome. 8thAnnual Meeting of Androgen Excess and PCOS Society (Monachium,  Niemcy 11-12.09.2010)

 

6. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Aneta Pragacz, Urszula Ambroziak, Piotr Miśkiewicz, Krystyna Knypl, Ewa Bar-Andziak. Hypertension occurrence in patients with subclinical hyperthyroidism. International  Thyroid Congress (Paryż, Francja 11-16.09.2010) 

 

7. Marta Dąbrowska, Janusz Pachucki, Dorota Szydlarska, Ewa Bar-Andziak. Fulminant  bacterial thyroiditis in patient with Graves’ disease and papillary thyroid carcinoma. International  Thyroid Congress (Paryż, Francja 11-16.09.2010)

 

8. Dorota Szydlarska,Wiesław Grzesiuk, Marta Dąbrowska, Ewa Bar-Andziak. Nadciśnienie tętnicze u kobiet z zespołem policystycznych jajników.XIV Warszawskie Dni Kardiologii  Akademickiej (Warszawa, Polska 14-15.06.2012)

 

9. Tadeusz Budlewski, Dorota Szydlarska, Radosław Chądzyński, Edward Franek. Zespół żyły głównej górnej u osoby z częściowo zamostkowym wolem guzkowym nadczynnym. XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (Poznań, Polska 27-29.09.2012) 

 

10. Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Zbigniew Bartoszewicz, Agnieszka Kondracka, Ewa Bar-Andziak. Stężenie androgenów w ślinie i w surowicy u kobiet z zespołem policystycznych jajników – porównanie metod. XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (Poznań, Polska 27-29.09.2012) 

 

    11. Norbert Szaluś, Robert Zdanowski, Sławomir Lewicki, Dorota Szydlarska, Tadeusz Budlewski. AHCC's Impact on the Immunological System in Patients with Brain –Endocrine Tumors within Three Months after Treatment with a radioactive substances. An Initial Report (paraphrased). First ISS-ARTOI Conference on Integrative Oncology Fifth ARTOI International Congress (Rzym, 6-7.11.2013) 

 

     12. Tadeusz Budlewski, Dorota Szydlarska, Norbert Szaluś. Współczynnik Granulocyty/Limfocyty jako marker oceny w zaawansowanych nowotworach neuroendokrynnych – doniesienie wstępne. Kontrowersje w nowotworach Neuroendokrynnych. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Katowice, Polska 28-29.03.2014)           

 

     13. Tadeusz Budlewski, Dorota Szydlarska, Norbert Szaluś, Jolanta Kijek, Beata Ewa Chrapko. Primary neuroendocrine carcinoma of renal: a rare case report. 16th European Congress of Endocrinology (Wrocław, Polska 3-7.05.2014 )

 

     14. Tadeusz Budlewski, Dorota Szydlarska,Norbert Szaluś. Trudności diagnostyczno-terapeutyczne u chorego z guzem masywu szczękowo-sitowego - opis przypadku. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (Lublin, Polska 28-30.05.2014)

 

      15. Małgorzata Machaj, Dorota Szydlarska, Ireneusz Kotela. Ocena ekonomicznych skutków zatrudniania osób z niepełnosprawnością na przykładzie jednostki ochrony zdrowia. Konferencja PN. Niepełnosprawni na rynku pracy (Łódź, 6.11.2015)

 

     16. Tadeusz Budlewski, Dorota Szydlarska, Dariusz Sołdacki, Krzysztof Mucha, Leszek Pączek. Zastosowanie badania scyntygraficznego z użyciem 99mTc-Techimmuna w ocenie aktywności procesu w przebiegu nawracającego zapalenia chrząstek - opis przypadku. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (Bydgoszcz, 1-3.06.2016)

 

17. Alicja Jakubowska, Dorota Szydlarska, Grażyna Rydzewska. Ocena częstości występowania zakażenia Clostridium difficile wśród hospitalizowanych pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit. (Poznań 22-24.09.2016) 

 

18. Dorota Szydlarska, Alicja Jakubowska, Grażyna Rydzewska. Infekcje Clostridium difficile w IBD – badania własne. VI Forum Gastroenterologiczne (doniesienie ustne, 28-29.10.2016, Kraków).

 

19. Dorota Szydlarska. Zaburzenia seksualne u pacjentów z NCHZJ – czy stanowią problem? Zakopiańskie Dni Jelitowe, 26-27.10.2018, Zakopane.

 

20. Magdalena Kaniewska, Dorota Szydlarska, Grażyna Rydzewska. IBD: Quality of Life and Psychosocial Care, DDW 18-21.05.2019, San Diego USA

 

21. Dorota Szydlarska "Zaburzenia seksualne u pacjentów z NCHZJ - czy stanowią problem kliniczny? X Ogólnopolska Konferencja EKSPERCI-EKSPERTOM, Warszawa 18-19.01.2019 

 

22. Dorota Szydlarska "Infekcja Clostridioides difficile u pacjentów z NChZJ - czynniki ryzyka", Olsztyn 9-10.10.2021

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza akceptację zamieszczania w Państwa przeglądarce plików cookies.

Polityka prywatności

Zamknij
tel. 662 990 222